فراموشی رمز عبور ؟

مدارک لازم جهت اخذ ویزای دبی

 مدارک تهیه ویزا :

 

اسکن واضح پاسپورت که حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد.
یک قطعه عکس ۴*۳

 مدارک لازم جهت اخذ ویزای تایلند: 

اصل پاسپورت با ۶ ماه اعتبار از تاریخ پرواز
یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید
کپی صفحه اول شناسنامه
کپی کارت ملی

 مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور:

اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز
یک قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه سفید

مدارک لازم جهت اخذ ویزای بلغارستان

اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار کامل،
یک قطعه عکس تمام رخ، رنگی، زمینه سفید (۴.۵×۳.۵ )،
تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح،
کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ،
کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگه A4 هر کدام به صورت جداگانه ،
گواهی بانک به مدت حداقل ۳ ماه،
در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی، کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا،
گواهی اشتغال به کار جواز کسب ،پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت ،
{ موارد لازم به ذکر در ترجمه گواهی اشتغال به کار: نام و نام خانودگی / شماره گذرنامه / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت یا موسسه / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره ( در صورتی که گواهی به صورت کپی باشد،نیاز به ترجمه دارد.)}
چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ ۲ میلیون تومان برای هر نفر.
{ نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد: در وجه آژانس ثبت نام کننده/ بدون تاریخ / بدون ذکر عنوان بابت ضمانت برگشت در متن چک . (صادرکننده ی چک شخصی است که شما را در سفر همراهی نمی کند.)}

 

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

please click